MA

 1. Karishma Parida
 2. Gokul R Menon
 3. H. Zarika
 4. Trishna Subba
 5. Ghanasyam M.
 6. Manu Johns K
 7. Kavali Ramulu
 8. Chandini Pavithran K.V.
 9. Kotagalla Ramdas
 10. Ankita Biswas
 11. Jashashya Rani Neog
 12. Name of the Student
 13. Disha Ghosh
 14. Lalfakawmi
 15. Prashita Prakash Ramteke
 16. Uma Madhu
 17. Pritha Nilanjana Bose
 18. Aparna K K
 19. Sandeep M Halasangi
 20. Buddaraju Sirisha
 21. Pavan Nayak Megavath
 22. Kevin Mathew
 23. Thujovezo Vero
 24. Lakshmi Sunayana J
 25. Bojja Neelima
 26. Khosbor Hoque
 27. Nirupama V.
 28. Boini Pravalika
 29. Nikhil Prakash
 30. Rinshad P