PhD

 1. Gogulamanda Aruna
 2. Kamble Omprakash Manikrao
 3. Ajithkumar Puthukkudi
 4. Sanjeeta Aheibam
 5. Rayala Sudharshan Kumar
 6. Viju Kurian
 7. Varsha K.
 8. N. Shama Rao
 9. Nandi Chinni Kumar
 10. Zamir Ahmed Butt
 11. Subha P.
 12. Bivitha Easo
 13. Abdul Jaleel M.
 14. Chapparban Sajaudeen Nijamodeen
 15. Khandare Siddharth Yashavanta
 16. Basheer T.
 17. Hakani Sae Paia Laloo
 18. Manju E.P.
 19. Ditty Suresh
 20. Neethu Prasad
 21. Barkhade Dipakbhai Mangal Bhai
 22. Diwakar Kumar Upadhyay
 23. Sandeep K.
 24. Subhas Yadav
 25. Hem Raj
 26. Shinaj P.S
 27. A. Sambasiva Rao
 28. Hossein Beheshtifar
 29. Aloysius Sebastian
 30. Thahir Jamal KM
 31. Haritha R.
 32. Rajesh Seelam
 33. Manasi M.S.
 34. Saranya S.